INTERNATIONAL ACADEMY OF SPECIAL METAPHYSICS.FAR EASTERN PHILOSOPHY AND ALTERNATIVE MEDICINE IS INSTRUCTOR GÖKHAN HANİ.
  ASALET NEDİR
 


ASALET:
Asaletin sözcük anlamı ruhun taşıdığı en yüksek kudrettir.Asaletin birbirinden farklı ama öz itibariyle aynı manada olan tanımları da mevcuttur. Asalet doğuştan gelen,ruhun nurlarla donatılmış hali. Allah'ın kuluna verdiği en büyük nimet.Asalet ruhun zikredilmesi .Asalet ruhun dünyadaki üstün sıfatı.Asalet alemlerin yaratılış gayesi.Asalet ruhun ilahi kudreti.Asalet nurların en güzeli.Asalet yedi gök ve yerin yenilenen devinimsel hücresi. Asalet özünü yitirmeden kendini bütün erdem ve yüceliğiyle taşıyabilmesi.Asalet kısaca Yaratanın kuluna verdiği en büyük hikmet ve cesaretidir.
Asalet yaratılışta insan ruhuna verilmek için kılınmıştır.Asalet Allah'ın seçkin kullarına nasip ettiği rahmani hisler bütünlüğü olarak bilinmelidir.Asil insan kendini tanıyarak ruhunu taşır.Her insanda asillik olamayacağı gibi sonradanda kazanılan bir erdem de değildir.Asil insanın yürüyüşü,gülüşü,oturuşu,kalkışı,konuşması ve en önemlisi bakışı kendini gösterir.Her insan asil insanı tanıyamaz,asil insanı tanıyan sadece asil olan ruhlardır.Asil olamayan ruh,asil olan ruh yanında kendini belli eder.Asil ruhlar merhamet ve adalet sahibidir.Asla asil ruh ile asil olmayan ruhlar birleşemezler.Aralarında yakınlaşmalar olsa bile aralarında zamanla birbirlerindeki o farkı anlayarak ayrılmaya mahkumdurlar.Asil insanlar dünyadan zevk alamazlar bu dünyanın sadece zevk ve eğlence için yaratılmadığını anlamışlardır, acı çekmesini çok iyi bilirler,esasen dünyadan memnun olan asil ruh yoktur.Çünkü bu dünyanın asil ruhlarını sarmadığını bilirler.Asillik asla maddi zenginliklerle değildir.Asil olmayan ruhlar maddiyatlarıyla her şeyi elde edeceğini sanan bu dünyada güçlü ama diğer sonsuz hayatta akibetini sadece hüküm verecek olan Allah'ın bildiği ruhlardır. Toplum da asil olmayı maddi zenginlikle değerlendiren kişiler,hayatta hem kendilerini hem de sahip oldukları değerleri yitireceklerdir.Evliliklerde daha çok görülen bu tür vakalar sosyo-kültürel,sosyo-ekonomik yapılar içerisin de daha çok görülmektedir.Sosyal roller dışında,takınılan asil ruh maskeleri daha sonradan kendini gösterecektir.Yanlış evliliklerin çoğu insanların birbirlerini tam olarak anlamadıkları ve çözemediklerinden kaynaklanır.Bu sorunun kaynağı asil olanla asil olmayan kişilerin birbirlerini iyi tanımadan ilişkilerini resmiyetle sonuçlandırmalarından kaynaklanmaktadır.Sosyoloji,psikoloji gibi sosyal bilimlerin kuruluğu ve kalıplarını aşamamaları bu yüzdendir.Bilim ile uğraşan yüz binlerce insan vardır.Kimi uzman,kimi dekan, kimi doçent, kimi ise prof olarak nitelenen insanlar eğitim almanın yeterli olacağına kanaat getirmeleri o toplumu felakete sürükleyecektir.Asil olmayan insanların,toplum içerisinde yapmacık sınavlarla statü elde ederek, insanlar arasında saygınlık kazanmaları o toplumun zararınadır.Asalet sahibi olmayan insan isterse toplumun en üstün mesleğine erişse bile o insandan fayda gelmez.Saygınlık asla kişilerin tek başına statüleriyle olmamalıdır.Saygınlık mesleğiyle asilliği bir arada yürütenlerin olacaktır.Bu dünya adil değildir,deyimi bu konuda söylenmiş en güzel sözlerdendir.Bu dünyanın adil olmamasının sebebi asil ruhlarla,asil olmayan ruhların savaşından galip gelen asil olmayan ruhların kazanmasındandır.Asil olmayan ruhlar,içinde bulundukları toplumun değerleri olan sosyal,siyasal, kültürel ekonomik ve hukuksal yapıları ele geçirmiş olmalarındandır.Bir toplumda haysiyet,şeref,onur,ahlak ve eşitlik gibi sosyal değerler kalmamışsa o toplum bozulmuştur demektir.
Soysal değerleri bozulmuş toplumda ipi sapı belli olmayan kendini taşıyamayan kişiler belirerek toplumda saygınlık kazandıran mesleklerde yer almaya çalışırlar.Politikacı,sanatçı,sporcu ve bilim adamı statüleriyle asil olmayan ruhlarına yapmacık değer kazandırmak isterler.Bu bütün ülkelerde görülmektedir.Konuşmasını bilmeyen, insanların problemlerinden anlamayan politikacı;Eline bir mikrofon alarak birkaç sözcüğü birleştirerek orasını burasını açan veya taklitçi zihniyetle karga sesleriyle şarkı söyleyerek ruhlara hitap ederek bir anda sanatçı olarak nitelenen şarkıcı vb.Birilerinin yardımıyla bir büyük takıma gelen,ahlak yapısıyla model oluşturmayan sporcular.Bilimin babalarının tapulu malı olarak gören bilim çığırtkanlığı yaparak bilimi içinde bulundukları üniversitelerin tekeline alan taklitçi ve üretmekten yoksun kişiler bilim adamı statüleriyle saygınlık kazanmaları o toplumun ilerlemesini önleyecektir.
Asil olmayan insanlar içerisinde kalan asil insan, devamlı yeni şeyler üretmeye çalışandır.Kimsenin onu kötü yönde etkilemesine izin vermez.Toplumdaki yosma ve ahlaksız kişilerle muhatap olmaz.Kendini ifade etmesini ve hakkını aramasını da bilir.Kişilik yapısıyla devamlı topluma örnek bir model olarak yaşayışını sürdürür.Toplumunu ve tarihi değerlerini koruyandır.Sezgilerini,akılla birleştirerek hareket etmesini sever.Özgüvenini kaybetmeyen,devamlı kendini yenileyen.Değersiz insanlara gereğinden fazla değer vermeyen.Kimsenin kölesi veya etkisi altında kalmayan aile yapısına önem veren,içinde bulunduğu toplumun genel ahlak kurallarına saygılı.Kişiliğini kazanarak,değer anlayışı geliştirerek prensip sahibi olan kişilik oluşturan kişi asil insandır.Asil insan asla yardakçı,işbirlikçi,ihanetçi ve zulüm kar değildir.Asil ruh kendi kendine yetendir.
Asalet sahibi insanlar kendi özünü kaybetmeyen,kişilik anlayışlarıyla değer,erdem ve hikmet sahibi insanlardır.Düşünen zihinleriyle her zaman bulundukları toplumun karanlık dünyalarını aydınlatabilen.Eğitimli,adil,eşitlikçi,ilerici yapılarıyla her zaman toplumda yer edinebilen kişilerdir.Her zaman orijinal olmayı isteyen bunu yaşam tarzlarıyla gösteren.Kimsenin etkisinde kalmadan düşüncelerini ifade edebilen.Soysal değerlere bağlı,olgun yapısıyla insanlara rehber olabilecek kapasiteye ulaşmış erdemliktedirler.
METAFİZİK UZMANI GÖKHAN HANİ
 
  Bugün 4 ziyaretçi (19 klik) kişi burdaydı!  | 
Gökhan Hani'nin Facebook profili
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
<bgsound src ="http://www.archive.org/download/Alborada_718/AlboradaAnanau.mp3">